HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH

video giới thiệu trường Cao đẳng nghề yên bái
Video giới thiệu các ngành nghề đào tạo tại nhà trường