Ngày đăng: 12/09/2023 10:39:57 AM

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc tuổi từ 18 đến 30