CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các nghề đào tạo trường Cao đẳng nghề Công nghệ Yên Bái:

 

STT

Khoa đào tạo

Chương trình đào tạo

1

Khoa Điện

Xem chi tiết Tại đây

2

Khoa công nghệ ô tô

Xem chi tiết Tại đây

3

Khoa điện tử - CNTT

Xem chi tiết Tại đây

4

Khoa kĩ thuật tổng hợp

Xem chi tiết Tại đây

5

Khoa Nông Lâm

Xem chi tiết Tại đây

6

Khoa Sư phạm dạy nghề và kinh tế

Xem chi tiết Tại đây

7

Chương trình các môn học chung

Xem chi tiết Tại đây

8

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem chi tiết Tại đây