CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các nghề đào tạo trường Cao đẳng nghề Công nghệ Yên Bái:

STT

Khoa đào tạo

Chương trình đào tạo

1

Khoa Điện

Xem chi tiết Tại đây

2

Khoa Kinh tế

Xem chi tiết Tại đây

3

Khoa Quản lý đất đai Lâm nghiệp

Xem chi tiết Tại đây

4

Khoa Nông nghiêp
Xem chi tiết Tại đây