CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các nghề đào tạo trường Cao đẳng nghề Công nghệ Yên Bái:

 

STT

Khoa đào tạo

Chương trình đào tạo

1

Khoa công nghệ ô tô

Xem chi tiết    Tại đây

2

Khoa Điện

Xem chi tiết     Tại đây

3

Khoa Điện tử - CNTT

Xem chi tiết    Tại đây

4

Khoa KTTH

Xem chi tiết     Tại đây

5

Khoa Nông lâm

Xem chi tiết     Tại đây

6

Khoa SPDN kinh tế

Xem chi tiết     Tại đây

 

Chương trình môn chung

Xem chi tiết     Tại đây