GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY
STT
Tên giáo trình
Xem
Tải về
1
Giáo trình Access1
2
Giáo trình Chế tạo mạch in và hàn linh kiện
3
Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm
4
Giáo trình Máy điện
5
Giáo trình thiết kế diễn đàn trực tuyến Vbulletin
6
Giáo trình vi mạch số lập trình
7
Giáo trình Điện Cơ bản
8
Giáo trình kinh tế hộ trạng trại
9
Giáo trình kinh tế nông lâm nghiệp
10
Giáo trình Kỹ thuật lái xe oto 2017
11
Giáo trình kỹ thuật nguội oto 2017
12
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành oto
13
Giáo trình giới và phát triển
14
Giáo trình Kinh tế phát triển
15
Giáo trình kế toán ngân sách xã phương
16
Giáo trình Kỹ năng sống
17
Giáo trình Marketing
18
Giáo trình thuế
19
Giáo trình Xã Hội Học
20
Giáo trình Máy điện
21
Giáo trình Cung cấp điện
22
Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí
23
Giáo trình Kỹ thuật điện tử
24
Giáo trình Lạnh cơ bản
25
Giáo trình Mạch điện chiếu sáng cơ bản
26
Giáo trình PLC nâng cao
27
3Giáo trình thiết bị nhiệt gia dụng.pdf
28
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành điện công nghiệp
29
Giáo trình đo lường điện lạnh
30
Giáo trình bảo dưỡng và vận hành máy nâng hàng
31
Giáo trình Gia công mối ghép mộng
32
Giáo trình Hàn khí
33
Giáo trình Hàn MigMag nâng cao
34
Giáo trình Kỹ thuật hàn
35
Giáo trình Pha phôi
36
Giáo trình tiện phay CNC cơ bản
37
Giáo trình tiện ren thang
38
Giáo trình vận hành máy xúc lật
39
Giáo trình vật liệu gỗ
40
Giáo trình vẽ kỹ thuật mộc
41
Giáo trình bệnh ký sinh trùng
42
Giáo trình Chăn nuôi lợn
43
Giáo trình Cây công nghiệp
44
Giáo trình Trồng cây lương thực
45
Giáo trình pháp luật đất đai
46
giáo trình Trồng cây dược liệu dưới tán rừng
DANH SÁCH HS - SV ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Danh sách học sinh - sinh viên đã đăng ký học tập tại nhà trường
X