Ngày đăng: 12/09/2023 10:37:33 AM

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam tuổi từ 18 đến 30