GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ

I. Lịch sử hình thành:

       Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Yên Bái  ( trước đây là Chi bộ Đảng trực thuộc Thị uỷ Yên Bái) được thành lập  tháng 2/1992. Tới tháng 5/2007 Đảng bộ đổi tên thành Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Yên Bái trực thuộc Thành uỷ Yên Bái. Tới tháng 5/2009 Đảng bộ tiếp tục đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái trực thuộc Đảng ủy khối tỉnh Yên Bái.

       Từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Nhà trường, Đảng bộ nhiều năm được Đảng ủy khối công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

     2.1. Chức năng của Đảng bộ:

       Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội trong Nhà trường.

     2.2. Nhiệm vụ của Đảng bộ:

       - Lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, công tác an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

       - Lãnh đạo công tác tư tưởng;

       - Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ;

       - Lãnh đạo đoàn thể quần chúng;

       - Xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh;

       - Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Điều lệ Đảng;

III. Cơ cấu tổ chức:

     3.1. Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường là cơ quan lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội  Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái . Hiện nay trong nhiệm kỳ 2017-2020  BCH Đảng bộ Trường gồm 11 đồng chí:

    Bí thư:  Đồng chí: Lê Anh Tuấn;

    Phó Bí thư:   Đồng chí: Đỗ Duy Thái;

    Uỷ viên Ban Thường vụ:  Đồng chí: Lê Anh Tuấn; 

      Đồng chí: Đỗ Duy Thái;

      Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng.

    Đảng ủy viên gồm các đồng chí:    

Phùng Hữu Trung; 

Dương Dũng Thắng;

Vũ Thị Nháng;

Nguyễn Phương Nam;

Nguyễn Huy Toàn;

Nguyễn Ngọc Chiến;

Đỗ Ngọc Thịnh;

Trần Mạnh Dũng;

 3.2. Các chi bộ trực thuộc:

     Hiện nay, Đảng bộ có 106 đảng viên, trong đó:

            Chi bộ I: 19 đồng chí

            Chi bộ II: 28 đồng chí

            Chi bộ III: 16 đồng chí

            Chi bộ IV: 22 đồng chí

    Chi bộ V: 21 đồng chí

IV. Kết quả đạt được trong những năm qua:

     4.1. Đối với công tác chuyên môn:

            Đảng bộ Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt các công tác tuyển sinh, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học đã có những bước phát triển tốt đẹp. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đã được triển khai và thực hiện tốt, có kết quả khả quan. Biên soạn giáo trình có chất lượng tốt. Chất lượng đào tạo là khâu quan trọng nhất trong đào tạo đã được Đảng bộ đặt lên hàng đầu nên chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao.

             An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường luôn được đảm bảo tốt.

             Đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên,  ngày càng được cải thiện nâng cao.

     4.2. Tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh - sinh viên ổn định, chấp hành tốt mọi Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết trong trường được giữ vững, tạo ra động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

     4.3. Đảng bộ làm tốt công tác tổ chức và cán bộ từ khâu đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… đều được thực hiện theo đúng quy định.

     4.4. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác của các tổ chức quần chúng trong trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh.. Các tổ chức này dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ hàng năm liên tục đạt được nhiều thành tích tốt.           

     4.5. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh: Nêu cao tinh thần phê và tự phê trong Đảng; Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Không có Chi bộ yếu kém.

     Công tác phát triển đảng viên mới:

              - Hàng năm Đảng bộ gửi cán bộ, giáo viên học bồi dưỡng chính trị cho các đối tượng Đảng và đảng viên mới. Mỗi  nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp từ 5 đến 10 đảng viên mới.

     4.6. Tổ chức tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.

4.7. Với những kết quả đã đạt được từ năm 2007 đến 2010 Đảng bộ nhà trường  được Đảng ủy khối công nhận là " Đảng bộ trong sạch, vững mạnh".

                                                                                                                        Bài viết: Lê Anh Tuấn.