GIỚI THIỆU KHOA NÔNG LÂM

Lời chào của trưởng khoa:

Khoa Nông lâm – Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hân hạnh chào mừng các Thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp người quan tâm đến nhng thông tin ca khoa.

                                                                            

Khoa Nông lâm được thành lập từ năm 2019 trên cơ sở cơ cấu sắp xếp lại từ Khoa Nông nghiệpQuản lý đất đai, lâm nghiệp. Hiện nay khoa Nông lâm là một trong 7 khoa và trung tâm thực hiện công tác đào tạo chuyên ngành của nhà trường. Là một khoa truyền thống có quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo đang cùng với toàn trường có quan hệ tốt với các trường đại học trong nước cũng như một số doanh nghiệp trên địa bàn trong tỉnh.

Sứ mạng của khoa là đào tạo người lao động có trình độ trung cấp, sơ cấp về nông lâm nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Mục tiêu phát triển của khoa trong giai đoạn tới là đào tạo người lao động có trình đ trung cp v k thut nông lâm nghiệp có tay nghề cao, có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và đất nước.

Hiện tại, khoa có 13 cán bộ, giảng viên, Khoa Nông lâm 07 giảng viên có trình độ sau đại học, và 06 giảng viên có trình đ đi hc.

Khoa Nông lâm đã đào tạo cho tỉnh nhà hàng nghìn cán bộ kỹ thuật nông nghiệp trên khắp các địa phương trong tỉnh và hàng nghìn người lao động trong toàn tỉnh và một s tỉnh lân cận.

Qua hơn 60 năm vững bước và trưởng thành, khoa Nông lâm đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng, danh hiu cao quý ca Đng, Nhà nước;

Tự hào với truyền thống vẻ vang của khoa, các thế hệ cán bộ, giảng viên và học sinh khoa Nông lâm hôm nay quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, sứ mạng của khoa nhằm viết tiếp những trang lịch sử truyền thống của khoa Nông lâm.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa, tôi xin gửi đến các Thầy Cô, các bạn động nghiệp, những người đã quan tâm đến khoa Nông lâm lời chúc sức khỏe và thành đạt. Khoa Nông lâm luôn mong nhận được sự hợp tác của Thầy Cô, các bạn động nghiệp trong sự nghiệp Đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay của cả nước.

 TRƯỞNG KHOA NÔNG NGHIỆP

 

Giới thiệu về khoa nông lâm

Văn phòng: Tầng 2 – Nhà làm việc giáo viên

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

E-mail:khoanongnghiep.cdn@gmail.com

Lược sử phát triển

Căn cứ quyết định số 2299/QĐ-UBND, ngày 28/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ trường Cao đẳng nghề Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 3307/QĐ- UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái trên cơ sở tiếp nhận Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số.... /QĐ-CĐN ngày.....tháng....năm 20... của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái về việc thành lập Khoa Nông lâm.Khoa nông lâm tiền thân là 2 khoa, khoa Nông nghiệp và khoa Qun lý đt đai-Lâm nghip. Tổng số cán bộ giáo viên, giảng viên của khoa là 13 người chí, trong đó:

- Trình đ thc s: 07

- Trình đ đi hc: 06

Được s ch đạo, quan tâm thường xuyên ca Đng bộ nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường cùng vi các phòng ban chc năng. Trong thi gian ngn Khoa đã đi vào hoạt đng n đnh, phát trin vng chc, hình thành môi trường sư phạm chuyên nghip với cơ sở vt chất đang được đầu tư khang trang đầy đ sch đp, đáp ng tt nhim v trong công tác ging dạy mà Khoa đảm nhim. 

Nhim vụ nhà trường được giao là:

- Đào tạo ngh theo 02 cp trình đ: Trung cấp và Sơ cấp theo quy đnh ca Bộ LĐTB&XH và nhà trường.

- T chc biên soạn chương trình, giáo trình thuc các ngh Khuyến nông lâm, Chăn nuôi thú y, Trng trt, Qun lý đt đai, Lâm nghip và các môn hc do khoa ph trách.

- T chc thc hin quá trình ging dy lý thuyết và thc hành các ngh khuyến nông lâm, Chăn nuôi thú y, Trng trt,Qun lý đt đai, Lâm nghipvà các môn hc do khoa ph trách.

- T chc qun lý giáo viên, ging viên, các phòng thc hànhchức năng chuyên môn,theo dõi đôn đc đm bo tiến đ ging dy.

- Thc hin công tác nghiên cu và cng tác viên nghiên cu khoa hc v chuyên ngành, lĩnh vc thuc phm vi chuyên môn ca khoa.

- Thc hin các nhim v khác theo s phân công của nhà trường cũng như tổ chc tham gia các phong trào th dc th thao văn hóa văn ngh nhm khích l tinh thn làm vic ca giáo viên, tạo ra phong chào thi đua dạy tt hc tt trong khoa.

Các chuyên ngành đào tạo

- H trung cp:

+ Chuyên ngành Chăn nuôi thú y

+ Chuyên ngành Trng trt.

+ Chuyên ngành Khuyến nông lâm

+ Chuyên ngành Qun lý đt đai

+ Chuyên ngành Lâm nghip

- Hệ sơ cấp:

+ Nghề làm vườn và hoa cây cnh

+ Trng rau sch

+ Ngh chăn nuôi gia cm

+ Ngh chăn nuôi gia súc

- H liên thông t trung cấp lên cao đẳng, đi hc

+ Chuyên ngành Chăn nuôi thú y

+ Chuyên ngành Công ngh rau hoa qu 

1.     Đội ngũ giảng viên:Tập thể giảng viên Khoa Nông lâm

A. Giảng viên cơ hữu

- Chuyên ngành chăn nuôi thú y

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Đin thoi

1

 Ks. Đng Minh Hi

Phụ trách khoa

 minhhai1964@gmail.com

 0915140153

2

Ths. Hà Hải Vân

Giảng viên

hahaivancnak18@gmail.com

0983445081

3

Ths Nguyễn Thanh Nhàn

Giảng viên

thanhnhanyenbai83@gmail.com

0838385789

4

Ths. Lê Thị Mai Hoa

Giảng viên

maihoaktktyb@gmail.com

0984458498

5

Ks. Lại Thị Nguyễn

Giảng viên

nlnguyenyeu@gmail.com

0347914633

6

Ks. Nguyễn Thanh Thùy

Giảng viên

 

0978754010


- H
ọc sinh được học tập và thực hành trong môi trường giáo dục hiện đại: phòng học trang bị máy tính, máy chiếu Projector, thực hành trong các phòng thí nghiệm hiện đại của trường.

- Sinh viên được thực hành kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng phòng trừ bệnh hại tại trồng trọt tại các Trung tâm, trại thực nghiệm, cơ sở sản xuất…

- Phối hợp với các trường Đại học để liên kết đào tạo liên thông lên cao đẳng, đại học.

- Hỗ trợ, hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp.

B. Chuyên ngành Trồng trọt, khuyến nông lâm

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Đin thoi

1

 Ths. Nguyễn Thành Long

Phó khoa

 ntlongyb.ktkt@gmail.com

 0978046210

2

Ths. Nguyễn Ngọc Hải

Giảng viên

 haiktkttc@gmail.com

 0915434029

3

Ths. Nguyn Đc Năng

Giảng viên

nangttyb@gmail.com

0982300215

- Hỗ trợ, hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp.

C. Chuyên ngành Quản lý đt đai-lâm nghip

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Đin thoi

1

Ths. Trần Mạnh Dũng

Phó khoa

trandungktkt@gmail.com

0919609176

2

Ks. Triu Văn Hiếu

Giảng viên

 

0915321017

3

Ks. Nguyễn Thị Kim Oanh

Giảng viên

 

0394627081

4

Cn. Bùi Thị Phương Lan

Giảng viên

 

0915309854

 

Giảng viên kiêm nhiệm

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Đin thoi

 1

Ths.Phùng Hữu Trung

Phó Hiệu trưởng

trunghuuphungnl@gmail.com

 0914332143

 2

Ths.Nguyễn Ngọc Lâm

Phó phòng Đào tạo và NCKH 

nguyenngoclamyb@gmail.com

 0968397298


2.Chc năng nhim v ca khoa

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoch ging dy, t chc thc hin ging dy các môn hc thuc ngh Nông nghip các cp trình đ: trung cấp, sơ cấp; Tham mưu cho trường b sung cp nht đề cương chương trình, ngân hàng đ thi; tài liệu; cơ sở vt cht phc v ging dy, hc tp.

- Xây dng và thc hin kế hoch nghiên cu khoa hc thông qua các đ tài nghiên cu khoa hc của các thành viên trong Khoa, đề tài khoa hc cp tnh, ng dng khoa hc công ngh vào công tác ging dy nhm nâng cao chất lượng dy và hc ca giáo viên và hc sinh - sinh viên  trong trường; T chc nghiên cu ci tiến phương pháp giảng dy, hc tp;

-  T chc biên son và thm đnh giáo trình, tài liu tham kho các môn hc do khoa qun lý.

- Thc hin coi thi, chm thi hc phn theo quy chế hin hành;

- Qun lý cán b giáo viên ca Khoa theo quy đnh ca pháp lnh công chc và của Nhà trường; thc hin việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình đ chuyên môn nghip v cho giáo viên ca Khoa. Lp bng thống kê, báo cáo thường k v tình hình ging dy, hc tp, rèn luyn và các hot đng chuyên môn, nghip v khác theo quy đnh của Nhà trường

- T chc thc hin các chủ trương chính sách, chỉ th, ngh quyết, ni quy, quy chế ca cp trên.

- Phi hp và to điu kin cho t chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sn Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thc hin tt chc năng, nhim v ca t chc mình.