Ngày đăng: 10/10/2019 06:54:36 AM

Ký kết hợp tác với công ty LG Việt nam Hải phòng

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, trường Cao đẳng nghề Yên Bái ký kết hợp tác với công ty LG Việt nam Hải phòng.