Ngày đăng: 27/02/2023 11:53:25 AM

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tham dự Ngày Hội việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số

 

Ngày 26/2 Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tham dự Ngày hội việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái.

 Ngày hội việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) nằm trong khuân khổ các hoạt động của Dự án Sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên DTTS tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp và ra quyết định kinh tế xã hội tại địa phương do Liên minh Châu Âu và Tổ chức cứu trợ trẻ em Ý tài trợ triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Tại Ngày hội việc làm và khởi nghiệp Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tham dự và cung cấp các thông tin về định hướng nghề nghiệp, các lĩnh vực ngành nghề trên thị trường lao động và hệ thống đào tạo Giáo dục nghề nghiệp đến các bạn thanh niên tham dự ngày hội. Bên cạnh đó nhà trường cũng đã giới thiệu đến Ngày hội các sản phẩm, mô hình dự án khởi nghiệp thành công của các bạn học sinh sinh viên đang học tập tại trường.

Thông qua Ngày hội việc làm và khởi nghiệp các bạn thanh niên đã được tiếp cận với nhiều thông tin về định hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp. Ngày hội cũng là cầu nối giữa các thanh niên với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mai Khang