Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Ngày đăng: 18/03/2024 04:04:45 PM
Tổng số HSSV tuyển sinh trong năm 2024 của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái là: 2.380 chỉ tiêu. Trong đó: Cao đẳng: 420 chỉ tiêu; Trung cấp: 660 chỉ tiêu; Sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng: 1.300 chỉ tiêu.

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 12/09/2023 10:39:57 AM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc tuổi từ 18 đến 30

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam

Ngày đăng: 12/09/2023 10:37:33 AM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam tuổi từ 18 đến 30

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 175 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 25/07/2023 04:40:59 PM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 175 nhân viên nam, làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc tuổi từ 18 đến 30

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 100 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam

Ngày đăng: 25/07/2023 04:37:04 PM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 100 nhân viên nam làm việc tại nhà máy Hà Nam, tuổi từ 18 đến 30

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023

Ngày đăng: 18/03/2022 08:20:05 AM
Trường cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023