Thông báo

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 12/09/2023 10:39:57 AM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc tuổi từ 18 đến 30

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam

Ngày đăng: 12/09/2023 10:37:33 AM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam tuổi từ 18 đến 30

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 175 nhân viên làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 25/07/2023 04:40:59 PM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 175 nhân viên nam, làm việc tại nhà máy Vĩnh Phúc tuổi từ 18 đến 30

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 100 nhân viên làm việc tại nhà máy Hà Nam

Ngày đăng: 25/07/2023 04:37:04 PM
Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 100 nhân viên nam làm việc tại nhà máy Hà Nam, tuổi từ 18 đến 30

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023

Ngày đăng: 18/03/2022 08:20:05 AM
Trường cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023

Kết quả học tập học sinh - sinh viên năm học 2020-2021

Ngày đăng: 09/10/2021 10:12:51 AM
Kết quả học tập học sinh - sinh viên năm học 2020-2021

Thông báo việc ban hành sổ sách, biểu mẫu trong đào tạo

Ngày đăng: 21/07/2021 10:31:27 AM
Quyết định về việc ban hành sổ sách, biểu mẫu trong đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp tại trường cao đẳng nghề Yên Bái