Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm 2021

Ngày đăng: 05/04/2021 04:25:28 PM

Điểm thi các lớp tốt nghiệp tháng 2/2021

Ngày đăng: 03/04/2021 01:16:13 PM

Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code

Ngày đăng: 03/04/2021 12:14:42 PM
Trường cao đẳng Nghề Yên bái thông báo triển khai thực hiện khai báo y tế bằng QR Code và ONLINE với mong muốn tạo điều thuận lợi, đảm bảo an toàn sức khỏe, tâm lý thoải mái khi đến học tập và làm việc tại trường

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 03/04/2021 10:14:38 AM
Ngày 04/12/2020 Viện đào tạo và phát triển nhân lực chứng nhận trường cao đẳng nghề yên bái đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo.