Thông báo

thông báo tuyển dụng tại công ty CP Khai Khoáng Minh Đức và công ty cổ phần SCI Lai Châu

Ngày đăng: 17/06/2020 04:27:52 PM
Tuyển dụng công nhân làm việc tại nhà máy tuyển, thợ hàn, thợ sửa chữa cơ khí, Nhân viên vận hành nhà máy thủy điện

Thông báo về việc cho học viên, học sinh - sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh

Ngày đăng: 28/04/2020 04:23:15 PM
Thực hiện Công văn số 1179/UBND-VX ngày 28/4/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học đế phòng, chống dịch bệnh COVID19.

Thông báo về việc đấu giá thuê mặt bằng căng tin nhà bếp ăn tập thể, nhà để xe máy, xe đạp

Ngày đăng: 13/04/2020 02:48:17 PM
Thông báo về việc đấu giá thuê mặt bằng căng tin nhà bếp ăn tập thể, nhà để xe máy, xe đạp tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Thông báo tạm nghỉ học phòng chống dịch do vi rút corona gây ra

Ngày đăng: 10/02/2020 01:51:41 PM
Thược hiện Công văn số 781/UBND-VX ngày 27/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.