CHUẨN ĐẦU RA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO

 

(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái)

 

1. Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

2. Mã ngành, nghề: 6520227

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Niên chế

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: 2,5 năm, 5 học kỳ.

7. Mục tiêu đào tạo: 

7.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo nhân lực lao động có kỹ thuật trong sản xuất, dịch vụ có trình độ Cao đẳng; nhằm trang bị cho người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Điện công nghiệp

-  Có tác phong công nghiệp, khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc; biết hợp tác và sáng tạo; biết giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế.

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;

+ Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó;

  + Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện);

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.

- Kỹ năng:

 + Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;

 + Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

 + Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;

+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;

+ Có kỹ năng giao tiếp

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;

+ Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

+ Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, chủ động, hợp tác, sáng tạo, an toàn trong công việc;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

 8. Khối lượng kiến thức, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 3165 giờ; tương đương:144 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 450 (tương đương: 30 tín chỉ); chiếm:  20,8 % của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2715 (tương đương: 114 tín chỉ); chiến 79,2% của khóa học

- Khối lượng lý thuyết:  1192 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1973 giờ.

 

Bậc trình độ

Chuẩn đầu ra

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Ghi chú

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ và trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

(trình độ Cao đẳng)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Điện công nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh) trong quá trình làm việc. Bậc 1/6 Khung năng lực của Việt Nam.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

 

- Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả.

- Hướng dẫn, giám sát: Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá: Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

 

Chính trị; Pháp luật; Thể chất; GDQP&AN;

Tin học;

Ngoại ngữ.

450/30

Bằng tốt nghiệp cao đẳng

 

Kiến thức cơ sở:

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành, từ đó có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, linh kiện điện, điện tử, cảm biến được dùng để trang bị cho ngành điện công nghiệp.

- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trong quá trình học tập cũng như thực hành nghề.

- Phân tích quy trình và phương pháp lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của hệ thống trang bị điện công nghiệp.

- Có kiến thức  

- Có kiến thức về công nghệ thông tin.

- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của TCN ban hành.

 

Kỹ năng nhận biết:

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự đóng cắt các hệ thống điện công nghiệp.

- Đọc các bản vẽ thiết kế, sửa chữa và cải tiến hệ thống trang bị điện công nghiệp và dân dụng.

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ đo lường điện tử;

- Xây dựng được hệ thống điện công nghiệp, sửa chữa và vận hành hệ thống máy điện;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

Kỹ năng sử dụng:

- Đọc các bản vẽ thiết kế.

 - Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm thông dụng trong ngành điện công nghiệp như A, V, VOM,  OSL....

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ  thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình.

- Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả.

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

- Có kỹ năng tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.

An toàn điện; Mạch điện; Vẽ KT- Vẽ điện; Vật liệu điện; Đo lường điện; Khí cụ điện

465/29

 

Kiến thức chuyên môn:

- Mô tả được phương pháp đọc được các bản vẽ thiết kế của ngành điện, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như: Bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1phân xưởng, một hộ dùng điện…); lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

- Phân tích được quy trình lập kế hoạch, triển khai lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp; 

- Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý, thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ vào thực tế.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình Điện công nghiệp để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện công nghiệp.

- Phân tích qui trình và phương pháp lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp.

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được kết cấu phần cứng của một số hãng PLC;

- Lập được trình tự thiết kế, lắp giáp, kiểm tra và sửa chữa mạch điện tử;

- Chế tạo được một số mạch điện tử;

- Lập được chư­ơng trình sử dụng lập trình PLC;

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề: đồng hồ vạn năng; máy hiện sóng, nguồn một chiều…;

- Sử dụng và kết nối được một số bộ điều khiển khả trình PLC; LOGO;

- Triển khai, lắp đặt và vận hành được tủ điện công nghiệp, tủ phân phối, tủ điều khiển - truyền động, hệ thống điện nhà, các thiết bị điện;

- Sửa chữa quấn dây được động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, máy biến áp công suất nhỏ, đo kiểm linh kiện ứng dụng cho ngành điện;

- Xử lý được một số tình huống phức tạp trong quá trình làm việc của thiết bị, khí cụ điện và mạch điện;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

-  Đánh giá được việc sử dụng, đưa ra các biện pháp tiết kiệm điện năng.

-  Có khả năng tiếp thu, tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự đóng cắt các hệ thống điện công nghiệp.

Đánh giá:

- Có khả năng đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên khi tham gia hoạt động nhóm.

 

Máy điện 1

Cung cấp điện;

Trang bị điện 1;

PLC cơ bản;

Truyền động điện; Kỹ thuật xung số; PLC nâng cao; Chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ.

2250/85

 

 

 

Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)