KHOA SƯ PHẠM DN & KINH TẾ

GIỚI THIỆU VỀ KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ VÀ KINH TẾ

1.     Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Sư phạm dạy nghề và Kinh tế thuộc Trường Cao đẳng nghề Yên Bái ngày nay tiền thân là Khoa Kinh Tế và Khoa Sư phạm dạy nghề được thành lập vào tháng 8 năm 2009. Cùng với sự phát triển của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái ngày 26 tháng 12 năm 2014 Khoa Sư phạm dạy nghề và Kinh tế  xác nhập Khoa Tài chính ngân hàng của Trường Trung cấp Kinh tế nông lâm và trưởng thành cho đến ngày nay.

Trải qua gần 10 năm đào tạo, Khoa đã góp phần đáng kể trong việc cung cấp nguồn nhân lực kế toán, tài chính, quản lý kinh doanh nông nghiệp,  nhân viên công tác xã hội và nghiệp vụ sư phạm cho xã hội nói chung, khu vực Trung du miền núi phía bắc nói riêng.

Với các ngành đào tạo được đánh giá là thu hút nguồn nhân lực nhiều nhất hiện nay, Khoa Sư phạm dạy nghề và Kinh tế luôn chú trọng kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ; đảm bảo sinh viên tốt nghiệp dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và ngoài nước.


2.     Sứ mạng

Khoa Sư phạm dạy nghề và Kinh tế cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán, quản trị kinh doanh nông nghiệp, công tác xã hội, sư phạm dạy nghề. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế.

3.     Tầm nhìn:

Đến năm 2030, Khoa Sư phạm dạy nghề và Kinh tế sẽ trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực kế toán, quản trị kinh doanh nông nghiệp, công tác xã hội và sư phạm dạy nghề tại Việt Nam

4.     Đội ngũ giảng viên

Hiện nay, Khoa Sư phạm dạy nghề và Kinh tế có tổng số 19 giảng viên, trong đó có 07 giảng viên trình độ thạc sỹ; 12 giảng viên trình độ cử nhân. Đội ngũ giảng viên của khoa đều đã qua đào tạo chính quy và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp, có nhiều giảng viên đã và đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp lớn, uy tín. Tham gia hoạt động trong các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và các hoạt động đoàn thể.

5.     Chương trình đào tạo

Sinh viên của khoa được đào tạo theo chương trình chuẩn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó sinh viên còn được thực hành và tăng cường thời lượng, chất lượng thực hành bằng giáo trình chuyên sâu của nhà trường được xây dựng dựa trên sự phân tích nhu cầu thực tế của các tổ chức xã hội và xu hướng phát triển của xã hội.

6.     Các ngành đào tạo, hệ đào tạo

-         Ngành Kế toán doanh nghiệp ( Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng):

·        Người học được trang bị kiến thức về kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên môn nghề  kế toán, kiến thức về phân tích báo cáo tài chính, kiểm toán, có khả năng cập nhật và nắm vững các chính sách, chế độ về kế toán.

·        Người học có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện đại; biết tư vấn giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định chính sách tài chính, nhân sự; thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ...

-         Ngành Công tác xã hội ( Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng): 

·        Sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội được trang bị những kiến thức về: Tâm lý học, xã hội học, chính sách xã hội, tham vấn tâm lý, phát triển cộng đồng, CTXH cá nhân và nhóm, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, nhóm các môn CTXH,…

-         Ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (Sơ cấp và Trung cấp):

·        Người học được trang bị kiến thức về quản trị kinh doanh nông nghiệp như: Quản trị nhân sự, Quản trị chất lượng, Quản trị sản xuất kinh tế hộ trang trại…và các kiến thức về giao tiếp xã hội, tổ chức, quản lý tổ chức, quản lý nhóm.

·        Người học có kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích môi trường kinh doanh để hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp; có kỹ năng đàm phán hợp đồng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng phân tích báo cáo tài chính…

-         Sư phạm dạy nghề: Người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng dạy học và giáo dục nghề nghiệp.

Khoa Sự phạm dạy nghề & Kinh tế

DANH SÁCH HS - SV ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Danh sách học sinh - sinh viên đã đăng ký học tập tại nhà trường
X