GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN TỬ - CNTT

Tên Tiếng Anh: Faculty of Electronics and Information Technology

 Tổng số 15 giảng viên:

- Giảng   viên có trình độ Thạc sỹ: 7; Đại học: 8 người;

- 100% giảng viên đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng nhiệm vụ:

- Cập nhật phát triển chương trình, giáo trình hàng năm, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Điện tử dân dụng và Công nghệ thông tin.

- Quản lý cán bộ giáo viên của Khoa theo quy định của pháp lệnh công chức và của Nhà trường; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa.  

Các chuyên ngành đào tạo:

- Điện tử công nghiệp. Trình độ: Cao đẳng, Trung cấp;

- Điện tử dân dụng.    Trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp;

- Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). Trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp.

NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP( Cấp độ ASEAN) – Mã nghề : 6520225

-         Thời gian đào tạo:  Cao đẳng (2,5 năm), trung cấp (1,5 năm)

-         Mô tả nghề

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng, trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện tử trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

-         Việc làm sau tốt nghiệp

Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử.

+ Các dây chuyền sản xuất tự động.

+ Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp.

+ Học liên thông lên các cấp trình độ cao hơn hoặc tự tạo việc làm tại địa phương.

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện, điện tử.

   NGHỀ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG:-  Mã nghề 5520226

-         Thời gian đào tạo:  Trung cấp (1,5 năm)

-         Mô tả nghề

            Người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện tử dân dụng trong lĩnh vực điện tử và công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống trong thực tế;

-         Việc làm sau tốt nghiệp

+ Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

+ Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử;

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp  cung cấp thiết bị điện tử.

+ Người học có thể học liên thông lên các cấp trình độ cao hơn; hoặc tự tạo việc làm tại địa phương.

NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Mã nghề : 5480202

-         Thời gian đào tạo:  Cao đẳng (2,5 năm), trung cấp (1,5 năm)

-         Mô tả nghề

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng, trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề CNTT, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

-         Việc làm sau tốt nghiệp

+ Chuyên viên bảo trì hệ thống mạngthông tin;

+ Chuyên viên thiết kế website;

+ Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;

+ Chuyên viên kiểm thử phần mềm

+ Chuyên viên thiết kế đồ họa

+ Nhân viên bán hàng, văn phòng

+ Kỹ thuật viên lắp ráp bảo trì máy tính, sửa chữa máy văn phòng.

Địa chỉ liên hệ:

-         Phòng làm việc Khoa Điện tử - Công nghệ thông tinTrường Cao đẳng nghề Yên Bái, Thôn 2, xã Văn Phú, TP Yên Bái.

-         Điện thoại: 0914  913 765 – 0376 128 556

-         Website: khoadtcntt.caodangngheyenbai.edu.vn

- Email: khoadtcntt.cdn@gmail.com

 

DANH SÁCH HS - SV ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Danh sách học sinh - sinh viên đã đăng ký học tập tại nhà trường
X