Ngày đăng: 17/06/2020 01:51:30 PM

Thông tin tuyển dụng công ty CP Khai Khoáng Minh Đức và công ty cổ phần SCI Lai Châu

Tuyển dụng công nhân làm việc tại nhà máy tuyển, thợ hàn, thợ sửa chữa cơ khí, Nhân viên vận hành nhà máy thủy điện

Thông tin tuyển dụng công ty CP Khai Khoáng Minh Đức

Tuyển dụng nhân viên vận hành máy nhà máy thủy điện