Ngày đăng: 08/01/2020 11:24:33 AM

Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái dự Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 7 khóa XIV

Sáng 6/1/2020, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 7 khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn năm 2019; báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2019; kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Yên Bái lần thứ VI; kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kết luận số 63-KL/TW  ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019; bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2020.

Trong năm 2019 Đoàn Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên. Có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của Tỉnh đoàn với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cao. Rất vinh dự Đoàn trường đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh đoàn.

Trong năm 2020 Đoàn trường quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường.