Ngày đăng: 13/04/2020 02:48:17 PM

Thông báo về việc đấu giá thuê mặt bằng căng tin nhà bếp ăn tập thể, nhà để xe máy, xe đạp

Thông báo về việc đấu giá thuê mặt bằng căng tin nhà bếp ăn tập thể, nhà để xe máy, xe đạp tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo đấu giá thuê mặt bằng căng tin nhà bếp ăn tập thể, nhà để xe máy, xe đạp tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái với các nội dung như sau:

 Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND, ngày 25/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số 1051/QĐ-TCĐN, ngày 28/6/2019 của trường Cao đẳng nghề Yên Bái; 

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Yên Bái về việc đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin tại nhà bếp ăn tập thể, nhà để xe của học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức đấu giá căng tin tại nhà bếp ăn tập thể và nhà để xe của học sinh, sinh viên nhằm phục vụ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong nhà trường như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản cho đấu giá:

- Tên đơn vị: Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

- Địa chỉ: Xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Người đại diện: Ông Lê Anh Tuấn; Chức vụ: Hiệu trưởng.

2. Thông tin buổi đấu giá: 

- Thời gian nhận hồ sơ cuối cùng: 16 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2020.

- Thời gian mở hồ sơ đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 nhà BGH trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

3. Nội dung đấu giá:

3.1. Nhà bếp ăn tập thể

- Mặt bằng: Nhà bếp ăn tập thể, nhà cấp IV, 01 tầng diện tích762 m2, xây dựng năm 2012

- Giá khởi điểm là: 120.000.000 đồng / 01năm (Một trăm hai mươi triệu đồng)

- Hình thức thanh toán 03 tháng nộp tiền 01 lần vào đầu tháng tiếp theo. Có thể nộp liền 01 năm.

- Thời gian sử dụng mặt bằng là 01 năm tính từ ngày ký hợp đồng.

- Nội dung:  Dịch vụ ăn uống, giải khát, các văn phòng phẩm, đảm bảo các điều kiện kinh doanh để phục vụ cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên (nghiêm cấm kinh doanh các mặt hàng không được phép hoặc pháp luật cấm).

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... thì hai bên đàm phán cùng nhau xử lý. Các nội dung cụ thể sẽ được quy định trong hợp đồng.

3.2. Nhà để xe máy, xe đạp học sinh, sinh viên

- Mặt bằng: nhà để xe máy, xe đạp HSSV xây dựng năm 2012.

- Diện tích: 750 m2.

- Giá khởi điểm là: 55.000.000 đồng / 01năm (Năm mươi lăm triệu đồng)

- Hình thức thanh toán 03 tháng nộp tiền 01 lần vào đầu tháng tiếp theo. Có thể nộp liền 01 năm.

- Thời gian sử dụng mặt bằng 01 năm tính từ ngày ký hợp đồng.

- Nội dung công việc: Trông giữ xe của học sinh, sinh viên và của khách đến công tác.

- Trong thời gian sử dụng nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.... thì hai bên đàm phán cùng nhau xử lý. Các nội dung cụ thể sẽ được quy định trong hợp đồng.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, nộp hồ sơ:

- Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ đấu giá từ ngày 20/4/2020 đến 04/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng KĐCLDN&QLCSVC (Người nhận: ông Trần Ngọc Thành, Số điện thoại: 0868457508).

5. Điều kiện cách thức đấu giá

5.1. Điều kiện tham gia:

- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái.

- Đủ tư cách phẩm chất, đạo đức tốt, giao tiếp lịch sự.

- Có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm.

- Có năng lực về kinh nghiệm về lĩnh vực được đấu giá.

5.2. Cách thức đấu giá

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ hồ sơ theo mẫu do trường Cao đẳng nghề Yên Bái phát hành trong phạm vi cán bộ, giáo viên, người lao động trong nhà trường.

- Hình thức đấu giá: Công khai tại thời điểm mở hồ sơ đấu giá.

6. Kết quả đấu giá:

- Hội đồng chấm đấu giá căn cứ vào các tiêu chí để đánh giá hồ sơ đấu giá theo tiêu chí đạt hay không đạt.

- Trong các hồ sơ đạt sẽ lựa chọn hồ sơ đấu giá có giá bỏ cao nhất để đề nghị ký hợp đồng.

7. Hồ sơ đăng ký đấu giá (theo mẫu)

- Đơn tham gia dự đấu giá

- Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu (photo có chứng thực).

- Báo cáo về năng lực, kinh nghiệm, thâm niên đã thực hiện.

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (photo có chứng thực).

Trên đây là thông báo tới toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn trường biết, nếu đủ các điều kiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo quy định./.