Ngày đăng: 10/10/2019 07:03:54 AM

Triển khai dự án hợp tác Đan Mạch trong lĩnh vực đào tạo với trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã làm việc với đại diện Đại sứ quán Đan Mạch triển khai dự án hợp tác về đào tạo nghề.