Ngày đăng: 19/04/2023 07:27:03 AM

Tuổi trẻ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ngày 17/4 Đoàn trường tổ chức Ngày hội sách và chương trình workshop chủ đề "Trang sách mở ra thế giới".

          Tại chương trình các bạn HSSV không những được tìm hiểu về giá trị của sách, ý nghĩa của ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam mà còn được giao lưu trao đổi về phương pháp đọc sách hiệu quả và văn hóa đọc; Cùng trang trí xếp sách nghệ thuật; Giới thiệu những cuốn sách hay mà mình yêu thích.

          Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

          Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái diễn ra từ ngày 17/4 đến ngày 21/5 tại nhà thư viện của trường.

Mai Khang