Ngày đăng: 02/06/2022 10:35:37 AM

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Ngày 24/5/2022, Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Ngày 24/5/2022, Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024 là sự kiện trọng đại của tuổi trẻ trường cao đẳng nghề Yên Bái. Là dịp để đánh giá kết quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ trường cao đẳng nghề yên bái Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Xung kích tình nguyện, Khởi nghiệp, Hội nhập và Phát triển góp phần xây dựng trường cao đẳng nghề yên bái thành trường chất lượng cao”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ IX đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, đã phát huy vai trò, trách nghiệm, tính xung kích của Đoàn, của thanh niên trong tham gia xây dựng Nhà trường thành trường chất lượng cao, đảm nhận thực hiện các việc khó, việc mới, chủ động, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid - 19; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể, Đoàn trường đã kết nối các nhà tài trợ để thực hiện 15 công trình phần việc thanh niên; có trên 300 ý tưởng được đăng tải trên trang ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn; 50 học sinh được công nhận "Học sinh 3 rèn luyện" cấp trường, 43 sinh viên được công nhận "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 7 học sinh và sinh viên được Tỉnh đoàn công nhận là học sinh 3 rèn luyện và sinh viên 5 tốt cấp tỉnh; có gần 30 ý tưởng tham gia cuộc thi về khởi nghiệp; 03 năm liên tiếp được Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc...

Sau khi biểu quyết thông qua văn kiện, đại hội đã tiến hành bầu BCH Đoàn trường khóa X nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 15 đồng chí. Tại Đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái khoá X, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đồng chí Lại Thị Nguyễn - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng nghề khoá IX tái cử chức danh Bí thư Đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái khoá X, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đoàn trường khoá X, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã bầu 02 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn trường; 05 đồng chí Uỷ viên BTV Đoàn trường; bầu 05 đồng chí Uỷ viên UBKT và 01 đồng chí giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái khoá X, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Mai Khang