Ngày đăng: 28/04/2022 11:04:48 AM

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay thế cho ngày Sách Việt Nam trước đây.

Theo đó, ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức vào 21/4 hằng năm trên phạm vi toàn quốc để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có  đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

          Hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam 21/4/2022, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức các hoạt động cho Học sinh, sinh viên tham quan, học tập, đọc sách và chia sẻ sách... Tại thư viện nhà trường.

          Thông qua hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm tạo phong trào đọc sách nghiên cứu các tài liệu khoa học kỹ thuật tại thư viện, khuyến khích phong trào đọc sách để vận dụng vào giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên và HSSV tại nhà trường. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

          Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái diễn ra từ ngày 15/4 đến 01/5.