Ngày đăng: 03/09/2021 08:54:51 PM

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng nghề Yên Bái năm học 2021 – 2022

Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2021, tại Trường CĐ Nghề Yên Bái đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020 - 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng trường; Ban giám hiệu; Ban chấp hành Công đoàn; Ban chấp hành Đoàn thanh niên; Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng phó các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và 90 đại biểu là cán bộ, giáo viên, nhân viên đại diện cho các đơn vị đến dự đầy đủ.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2020 - 2021, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Hội nghị cũng là dịp để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường thực hiện quyền dân chủ về việc đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng của mình đối với sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp nói chung.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau nội dung diễn văn khai mạc Hội nghị của đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Duy Thái – Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày nội dung Báo cáo kết quả năm học 2020 -2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 về các mặt công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh, sinh viên và các công tác khác.

Đồng chí Đỗ Duy Thái – Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày nội dung Báo cáo tóm tắt kết quả năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Hội nghĩ đã được nghe đồng chí Nguyễn Thu Phương – Phó trưởng phòng Kế hoạch - tài chính thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm học 2020 -2021, nguồn kinh phí được giao của năm học 2021 - 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó chủ tịch Công đoàn báo cáo sơ kết công tác Công đoàn năm học 2020 - 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm học 2020 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm học 2020 – 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua quy chế dân chủ; Quy chế đào tạo; Quy chế tuyển sinh; Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm; Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học; Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý, bổ sung, hoàn thiện cho các dự thảo Báo cáo, Phương hướng và Nghị quyết năm học, tiếp thu các ý kiến thảo luận về các vấn đề đào tạo, quản lý học sinh sinh viên, công tác giáo viên chủ nhiệm, vấn đề chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên. Các ý kiến tham luận, phát biểu nhận được sự đồng thuận, quan tâm của Hội nghị, góp phần hoàn thiện, bổ sung cho dự thảo Phương hướng và Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 03 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phương Thúy – Giảng viên khoa Điện tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với sự đồng thuận và nhất trí cao từ đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động.

Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ giữa Ban giám hiệu và các đợn vị, phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường tại Hội nghị

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng nghề Yên Bái năm học 2021 – 2022 đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong nhà trường. Hội nghị phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức trong việc xây dựng và phát triển nhà Trường. Thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm học 2021 - 2022.

- Mai Khang -