Ngày đăng: 13/12/2019 12:47:02 AM

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái khởi động dự án và Hội thảo hội đồng kỹ năng nghề địa phương.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch về thực hiện dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch , Giai đoạn 2” ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã khởi động dự án và hội thảo hội đồng kỹ năng nghề địa phương.

Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp do chính phủ Đan Mạch tài trợ nhằm thúc đẩy liên kết chặt trẽ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân thuộc lĩnh vực liên quan. Tăng tính tự chủ, thúc đẩy quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tăng cường hoạt động thu hút giới trẻ vào học giáo dục nghề nghiệp. Đảm bảo sự phù hợp của giáo dục nghề nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Thông qua thành lập Hội đồng kỹ năng ngành địa phương nhà trường và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ từ khâu xây dựng chương trình, triển khai đào tạo theo chương trình thống nhất.
Tăng cường năng lực cho cán bộ, giáo viên về phát triển giáo dục và quản lý sự thay đổi trong giáo dục nghề nghiệp.
Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi giáo viên và cán bộ quản lý giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch trong các ngành nghề thiết kế đồ họa, nội thất và thực phẩm.
 
  
Tại hội thảo các chuyên gia của đại sứ quán Đan mạch đã giới thiệu các thông tin về dự án, mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện dự án. Xây dựng và thí điểm đào tạo nghề khép kín trong ngành nội thất, thực phẩm và thiết kế đồ họa. Các điều khoản tham chiếu cho hội đồng kỹ năng địa phương, phương pháp xác định nhu cầu ky năng thị trường lao động cho thiết kế chương trình đào tạo, nâng cao năng lực phối hợp đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Một số hình ảnh của chương trình khởi động dự án và Hội thảo hội đồng kỹ năng nghề địa phương tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.