Ngày đăng: 12/01/2021 10:08:18 PM

Quyết định công nhận trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo.

Ngày 4/12/2020 viện đào tạo và phát triển nhân lực, trao giấy chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chứng nhận chương trình đào tạo nghề công nghệ ô tô, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Công nhận trường Cao Đẳng Nghề Yên Bái “đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành”, với tổng số điểm đạt được: 90.

  Công nhận chương trình đào tạo nghề công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng của trường Cao Đẳng Nghề Yên Bái “đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành”, với tổng số điểm đạt được: 92