Tin tức sự kiện

Hội nghị triển khai Dự án Đổi mới và nâng cao

Ngày đăng: 28/06/2018 08:37:56 AM
Hội nghị triển khai Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020 và công bố Ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên thiết bị di động.

Dạy nghề: Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Ngày đăng: 14/05/2018 04:49:10 PM

Học sinh không còn chọn nghề theo cảm tính

Ngày đăng: 14/05/2018 04:44:42 PM
DANH SÁCH HS - SV ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Danh sách học sinh - sinh viên đã đăng ký học tập tại nhà trường
X